Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 21-11-2023

Welkom bij DNSense ("wij", "ons" of "onze"). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in verband met onze dienst voor het beheer van DNS-zones ("de Dienst"). Wij nemen uw privacy serieus en streven ernaar om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens

DNSense

Zjoekowlaan 103, 2625 PL, Delft

[email protected]

 1. Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Dienst. Dit kan onder meer omvatten:

 • Accountinformatie: Om een account aan te maken, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en eventuele andere informatie die nodig is voor accountbeheer.

 • Betaalinformatie: Indien van toepassing, kunnen wij informatie verzamelen die nodig is voor de verwerking van betalingen, zoals creditcardgegevens of andere betalingsgegevens.

 • Technische gegevens: Wij kunnen technische informatie verzamelen, zoals IP-adressen, browsertype, besturingssysteem en andere technische gegevens die nodig zijn voor het gebruik en de optimalisatie van de Dienst.

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Het leveren en onderhouden van de Dienst.
 2. Het verbeteren van de Dienst en het ontwikkelen van nieuwe functies.
 3. Het communiceren met gebruikers, inclusief het verstrekken van ondersteuning en klantenservice.
 4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van financiële gegevens voor belastingdoeleinden.

 

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het nakomen van wettelijke verplichtingen, en de legitieme belangen van DNSense.

 1. Delen van gegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Dienst, zoals met betalingsverwerkers of hostingproviders. Wij zullen uw gegevens niet verkopen of delen met derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 1. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze gegevens nodig heeft voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

 1. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

 1. Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, te verwijderen, of de verwerking ervan te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

 1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen door een melding op onze website of via andere geschikte communicatiemiddelen.